กงการ

Russian translation of the word

Open 16

Meaning of the word in Thai dictionary

 • ปาก

  น.

  กิจการ, หน้าที่, ธุระ, เช่น กงการอะไรของคุณ ไม่ใช่กงการของฉัน.

Word translation in Thai-English dictionary Volubilis

 1. กงการ (RID,ECONO) n.
  • things
  • concern
  • affair
  • business