กระบือเจ็ดตัว

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    ชื่อไม้พุ่มชนิด Excoecaria cochinchinensis Lour. ในวงศ์ Euphorbiaceae สูง ๑-๒ เมตร ใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีแดงเลือดหมู ใช้ทำยาได้, ลิ้นกระบือ ก็เรียก, จันทบุรีเรียก ใบท้องแดง.

Word translation in Thai-English dictionary Volubilis

  1. กระบือเจ็ดตัว (RID,BOTA) n.
    • Excoecaria cochinchinensis