กระยาสารท
Classifier: ชิ้น

Meaning of the word in Thai dictionary

  • -สาด

    น.

    ขนมทำด้วยถั่วงาและข้าวเม่าข้าวตอกกวนกับนํ้าตาล แต่เดิมนิยมทำเฉพาะในเทศกาลสารท.

Word translation in Thai-English dictionary Volubilis

  1. กระยาสารท (RID,CULINA) n.
    • Thai sweet cereal bar