กรีฑา

Russian translation of the word

Open 39

Meaning of the word in Thai dictionary

 • กฺรีทา

  น.

  กีฬาอย่างหนึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทลู่ เช่น การวิ่งระยะทางต่าง ๆ วิ่งผลัด วิ่งข้างรั้ว ซึ่งในการแข่งขันต้องมีทางหรือแนวทางวิ่ง อีกประเภทหนึ่ง คือ ประเภทลาน เช่น กระโดดสูง พุ่งแหลน ทุ่มน้ำหนัก ซึ่งต้องมีสถานที่กว้างเพื่อการแข่งขัน

  (ส.).

 • การเล่นสนุก เช่น กรีฑาร่าเริงรื่น

  (ส.).

 • การประลองยุทธ์.

  (ส.).

 • กฺรีทา

  น.

  การเล่นสมพาส เช่น ในกามกรีฑากล (กฤษณา).

  (ส.).

Word translation in Thai-English dictionary Volubilis

 1. กรีฑา (RID,SPORT (athlet, game)) n. exp.
  athletic events
  athletics
  track and field sports
 2. กรีฑา (RID) n.
  entertainment
  amusement