กรีดกราย

Russian translation of the word

Open 39

Meaning of the word in Thai dictionary

 • -กฺราย

  ว.

  อาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้ว, มีท่าทางหยิบหย่ง, เช่น มัวแต่เดินกรีดกรายอยู่นั่นแหละ เมื่อไหร่จะทำงานเสร็จเสียที.

Word translation in Thai-English dictionary Volubilis

 1. กรีดกราย (RID) adj.
  struting
  swaggering
  giving oneself airs and graces
  walking with grace
  walking elegantly