กล้องจุลทรรศน์

Russian translation of the word

Open 43

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    กล้องขยายดูของเล็กให้เห็นเป็นของใหญ่.

    (อ. microscope).

Word translation in Thai-English dictionary Volubilis

  1. กล้องจุลทรรศน์ (EDUC,RID,SCIENTIA (bio),INSTRUM) n.
    • microscope