กล้าย

Meaning of the word in Thai dictionary

 • กฺล้าย

  น.

  ชื่อกล้วยลูกผสมพันธุ์หนึ่งในสกุล Musa วงศ์ Musaceae ผลใหญ่โค้ง เป็นเหลี่ยมและยาวกว่ากล้วยหอม เปลือกหนา เนื้อเหนียว ไส้แข็งสีส้ม รสหวาน นิยมกินเมื่อทำให้สุกแล้ว, กล้วยกล้าย ก็เรียก.

Word translation in Thai-English dictionary Volubilis

 1. กล้าย (RID) n.
  • Musa acuminata
  • plantain
  • Musa balbisiana