1
2 ขง
3 ขงจื๊อ
4 ขจร
5 ขจรจบ
6 ขจอก
7 ขจัด
8 ขจัดขจาย
9 ขจาย
10 ขจาว
11 ขจิต
12 ขจิริด
13 ขจี
14 ขจุย
15 ขจ่าง
16 ขณะ
17 ขด
18 ขดถวาย
19 ขดาน
20 ขตอย
21 ขทิง
22 ขทึง
23 ขน
24 ขนง
25 ขนงเนื้อ
26 ขนด
27 ขนทรายเข้าวัด
28 ขนน
29 ขนบ
30 ขนบธรรมเนียม
31 ขนบประเพณี
32 ขนพอง
33 ขนพองสยองเกล้า
34 ขนม
35 ขนมกง
36 ขนมกรุบกรอบ
37 ขนมขิง
38 ขนมขี้แมว
39 ขนมครก
40 ขนมคันหลาว
41 ขนมค้างคาว
42 ขนมจีน
43 ขนมจ้าง
44 ขนมดอกลำเจียก
45 ขนมทราย
46 ขนมนมเนย
47 ขนมปัง
48 ขนมปังหน้าหมู
49 ขนมผสมน้ำยา
50 ขนมผักกาด
51 ขนมฝรั่งกุฎีจีน
52 ขนมรังผึ้ง
53 ขนมรู ๆ
54 ขนมลำเจียก
55 ขนมสอดไส้
56 ขนมสะบัดงา
57 ขนมหัวผักกาด
58 ขนมหูช้าง
59 ขนมเกลียว
60 ขนมเกล็ดปลากะโห้
61 ขนมเข่ง
62 ขนมเต่า
63 ขนมเทียน
64 ขนมเทียนนมสาว
65 ขนมเทียนสลัดงา
66 ขนมเทียนแก้ว
67 ขนมเทียนใบตองแห้ง
68 ขนมเบื้อง
69 ขนมเบื้องญวน
70 ขนมเบื้องไทย
71 ขนมเปีย
72 ขนมเปียก
73 ขนมเปียกปูน
74 ขนมเปียะ
75 ขนมเปี๊ยะ
76 ขนมเส้น
77 ขนมโค
78 ขนมใส่ไส้
79 ขนมไข่
80 ขนลุก
81 ขนลุกขนชัน
82 ขนลุกขนพอง
83 ขนสัตว์
84 ขนส่ง
85 ขนหนู
86 ขนหน้าแข้งไม่ร่วง
87 ขนหย็อง
88 ขนหัวลุก
89 ขนอง
90 ขนอน
91 ขนอบ
92 ขนอุย
93 ขนัด
94 ขนัน
95 ขนาง
96 ขนาด
97 ขนาน
98 ขนานน้ำ
99 ขนานลี่
100 ขนานใหญ่

Notes: — there are definitions in Thai dictionary (Thai language), RU — there is a Russian translation.

Number of Russian translations: 43