โคกกระออม

Meaning of the word in Thai dictionary

 • น.

  ชื่อไม้เถาชนิด Cardiospermum halicacabum L. ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นทั่วไปตามที่รกร้าง ลำต้นเรียวเป็นร่อง ใบสีเขียวอ่อน มีมือเกาะ ดอกเล็ก สีขาว ผลกลม มีกลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมพองลมหุ้มอยู่ รากและใบใช้ทำยาได้, กระออม ก็เรียก.

Word translation in Thai-English dictionary

 1. โคกกระออม ((THA),RID,BOTA,SPECIES,FLORA) n.
  • balloon vine
  • love in a puff
  • Cardiospermum halicacabum
  • balloon plant