จมูกวัว

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    ท่อที่ต่อจากสูบไปเป่าเปลวไฟไปท่วมเบ้า.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. จมูกวัว (RID) n.
    • pipe