จมไม่ลง

Meaning of the word in Thai dictionary

  • สำ

    ก.

    เคยทำตัวใหญ่มาแล้วทำให้เล็กลงไม่ได้ (มักใช้แก่คนที่เคยมั่งมีหรือรุ่งเรืองมาก่อน เมื่อยากจนหรือตกอับลงก็ยังทำตัวเหมือนเดิม).

Word translation in Thai-English dictionary

  1. จมไม่ลง (RID) v.
    • be unable to adapt