ฎีกา

Meaning of the word in Thai dictionary

 • น.

  คำอธิบายขยายความ เช่น ฎีกาพาหุง

  (ป. ฏีกา).

 • ชื่อคัมภีร์หนังสือที่แก้หรืออธิบายคัมภีร์อรรถกถา

  (ป. ฏีกา).

 • หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์

  (ป. ฏีกา).

 • ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง

  (ป. ฏีกา).

 • ใบบอกบุญเรี่ยไร

  (ป. ฏีกา).

 • กฎ

  คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์

  (ป. ฏีกา).

 • ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งเรียกว่า ศาลฎีกา

  (ป. ฏีกา).

 • การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด

  (ป. ฏีกา).

 • โบ

  ใบเรียกเก็บเงิน.

  (ป. ฏีกา).

 • ปาก

  ก.

  ยื่นคำร้องขอหรือคำคัดค้านต่อศาลฎีกา เช่น คดีนี้จะฎีกาหรือไม่.

  (ป. ฏีกา).

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ฎีกา (RID,LEGIS) n.
  • appeal to the Supreme Court
  • submit a petition
 2. ฎีกา (RID,LEGIS) n.
  • appeal
  • petition to the crown
 3. ฎีกา (RELIGIO (Buddha)) n.
  • invitation to a monk
  • letter of invitation to a Buddhist monk
  • solicitation for a contribution
  • subscription for Buddhist temple funds
 4. ฎีกา (RID) n.
  • voucher
  • request for a treasury payment