ฐากูร

Meaning of the word in Thai dictionary

 • ถากูน

  แบบ

  น.

  รูปเคารพ, เทพเจ้าที่นับถือ.

  (ส. กฺกุร).

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ฐากูร ((THA),NOMEN (masc)) n. prop.
  • Thakoon