ฐานกรณ์

Meaning of the word in Thai dictionary

 • ถานกอน

  ไว

  น.

  ที่ตั้งและอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียงในการออกเสียง.

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ฐานกรณ์ (RID,LINGUA) n.
  • place of articulation
  • alveolar ridge
  • articulator