ฐานบัทม์

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    ฐานบัวหน้ากระดานบัวควํ่าบัวหงาย.