ฐานันดร

Meaning of the word in Thai dictionary

 • น.

  ลำดับชั้นบุคคลในราชสกุลมี เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า เป็นต้น, ลำดับชั้นยศบุคคลในราชการมี เจ้าพระยา พระยา พลเอก เป็นต้น.

  (ป. านนฺตร).

 • ดู ฐาน ๒, ฐาน-, ฐานะ.

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ฐานันดร (RID) n.
  • order of precedence
  • rank of nobility