ฐานานุศักดิ์

Meaning of the word in Thai dictionary

 • ว.

  ตามควรแก่เกียรติศักดิ์.

 • โบ

  น.

  ศักดิ์ใหญ่และศักดิ์น้อย, ถ้าศักดิ์นาสูงกว่า ๔๐๐ ขึ้นไป เรียกว่า สูงนา หรือ ศักดิ์ใหญ่ ถ้าศักดิ์นาต่ำกว่า ๔๐๐ เรียกว่า ต่ำนา หรือ ศักดิ์น้อย

 • ศักดิ์ที่พระราชาคณะมีอำนาจตั้งฐานานุกรมได้.

 • ดู ฐาน ๒, ฐาน-, ฐานะ.

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ฐานานุศักดิ์ (RID,RELIGIO (Buddha)) X
  • authority based on one’s rank or dignity