ฐานเขียง

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    ฐานรองชั้นล่างสำหรับรองฐานอื่น มีหน้ากระดานและลวดท้องไม้.