ฐานเชิงบาตร
Classifier: ฐาน

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    ฐานรูปเชิงบัวหน้ากระดาน.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. ฐานเชิงบาตร (RID) n.
    • lotus flower shaped base