ฐานเท้าสิงห์
Classifier: ฐาน

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    ฐานรูปสมมุติจากสิงห์แบก, ฐานสิงห์ ก็เรียก.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. ฐานเท้าสิงห์ (RID) n.
    • lion shaped pedestal