ฐาน-

Meaning of the word in Thai dictionary

 • ถาน, ถานะ-

  น.

  ตำแหน่งหน้าที่ เช่น เธอต้องรับผิดชอบในฐานที่เป็นหัวหน้าห้อง

  (ป.).

 • หลักฐาน, ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม เช่น ทุกคนยอมรับรู้ฐานะในสังคมของเขา.

  (ป.).

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ฐาน- (RID) pref.
  • position