ฐายี

Meaning of the word in Thai dictionary

  • แบบ

    ว.

    ตั้งอยู่, ดำรงอยู่, มักประกอบท้ายศัพท์ เช่น กัปปัฏฐายี ว่า ตั้งอยู่กัปหนึ่ง.

    (ป.).