ดมไร
Classifier: เชือก

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    ช้าง, โดยมากใช้ ดำไร หรือ ดำรี.

    (ข. ฎํรี).

Word translation in Thai-English dictionary

  1. ดมไร (RID) n.
    • elephant