ดรณี

Meaning of the word in Thai dictionary

 • ดะระนี, ดอระนี

  แบบ

  น.

  เรือ.

  (ป., ส. ตรณี ว่า สิ่งที่แล่นไป).

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ดรณี (RID) n.
  • boat