ดล-

Meaning of the word in Thai dictionary

 • ดน, ดนละ-

  กลอน

  น.

  พื้น, ชั้น, เช่น พสุธาดล เมทนีดล.

  (ป., ส. ตล).

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ดล- (RID) pref.
  • floor
  • ground