ดวงตา
Classifier: ดวง

Meaning of the word in Thai dictionary

 • น.

  คำเปรียบเทียบเรียกหญิงที่รักหรือลูกที่รัก.

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ดวงตา (RID) n.
  • heart
  • dearest
  • beloved one
  • sweetheart
  • darling
 2. ดวงตา n.
  • eye