ดอกเล็บ

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    รอยจุดขาว ๆ ที่เกิดบนเล็บ.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. ดอกเล็บ (RID) n. exp.
    • white spots on nails