ดอกไม้เทียน

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ห่อดินดำด้วยกระดาษ รูปเหมือนลำเทียน จุดมีแสงสีนวล.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. ดอกไม้เทียน (RID) n.
    • flower candle
    • Roman candle