ดอกไม้เพลิง
Classifier: อัน

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    เครื่องเล่นสำหรับจุดให้มีแสง สี เสียง ทำด้วยดินดำเป็นเชื้อ มีหลายแบบ ใช้ในงานเทศกาลหรืองานศพเป็นต้น.

Word translation in Thai-English dictionary

  1. ดอกไม้เพลิง (RID,FEST) n. exp.
    • fireworks