ดอกไม้
Classifier: ดอก

Meaning of the word in Thai dictionary

 • น.

  ฟันของเด็กที่แรกขึ้น.

 • ดูใน ดอก ๑.

 • ดู นวลจันทร์ ๒.

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ดอกไม้ (RID,TOURIST,BOTA) n.
  • bloom
  • blossom
  • flower
 2. ดอกไม้ n.
  • baby tooth
  • child milk-tooth
 3. ดอกไม้ (RID,PISCIS) n.
  • Chanos chanos