ผดุง

Meaning of the word in Thai dictionary

 • ผะดุง

  ก.

  ประดุง, คํ้า, คํ้าจุน, ระวัง, อุดหนุน.

Word translation in Thai-English dictionary

 1. ผดุง (RID) v.
  • maintain
  • uphold
  • back up
  • sustain
  • support