1
2 ฤกษณะ
3 ฤกษ์
4 ฤกษ์พานาที
5 ฤคเวท
6 ฤชา
7 ฤชากร
8 ฤชุ
9 ฤณ
10 ฤดี
11 ฤดียา
12 ฤดู
13 ฤดูใบไม้ผลิ
14 ฤต
15 ฤติยา
16 ฤตุ
17 ฤทธา
18 ฤทธิ์
19 ฤทัย
20 ฤษภ
21 ฤษยา
22 ฤษี
23 ฤๅ
24 ฤๅชุ
25 ฤๅดี
26 ฤๅทัย
27 ฤๅษี
28 ฤๅษีเลี้ยงลิง
29 ฤๅษีแปลงสาร
30 ฤๅสาย
31 ฤๅเยา

Notes: — there are definitions in Thai dictionary (Thai language), RU — there is a Russian translation.