ลงศอก

Meaning of the word in Thai dictionary

  • ก.

    เอาศอกกระทุ้งลง เช่น นักมวยลงศอกคู่ต่อสู้

  • ใช้ศอกยันลงกับพื้นเพื่อพยุงตัวขณะหมอบ.

Word translation in Thai-English dictionary Volubilis

  1. ลงศอก v.
    • elbow