ลงเข็ม

Meaning of the word in Thai dictionary

  • ก.

    ตอกเสาเข็มเพื่อฝังเป็นรากสิ่งก่อสร้างกันทรุด, ตอกเข็ม ก็ว่า.

Word translation in Thai-English dictionary Volubilis

  1. ลงเข็ม (RID) v.
    • drive a foundation pile