อกร่อง

Meaning of the word in Thai dictionary

  • น.

    ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica L. ผลเป็นร่องด้านข้าง.

Word translation in Thai-English dictionary Volubilis

  1. อกร่อง (RID) n.
    • Mangifera indica