กงการ

Русский перевод слова

Открыть 16

Значение слова в тайском толковом словаре

 • ปาก

  น.

  กิจการ, หน้าที่, ธุระ, เช่น กงการอะไรของคุณ ไม่ใช่กงการของฉัน.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กงการ (RID,ECONO) n.
  things
  concern
  affair
  business