กงสุล

Русский перевод слова

Открыть 16

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กฎ

  น.

  ชื่อตำแหน่งของบุคคลซึ่งรัฐบาลของประเทศหนึ่งแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประจำอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของอีกประเทศหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคนชาติของตนและดูแลผลประโยชน์ทั่วไปของประเทศของตน.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กงสุล (ADMIN,RID,IMP,POLIT (diplomat)) n.
  consul
 2. กงสุล (POLIT (diplomat)) adj.
  consular