กนิษฐา

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กลอน

  น.

  น้องสาว

  (ส.).

 • ราชา

  น้องสาว

  (ส.).

 • นิ้วก้อย

  (ส.).

 • ใช้ว่า พระกนิษฐา.

  (ส.).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กนิษฐา (RID) n.
  younger sister
 2. กนิษฐา n.
  darling
  sweetheart