กมลาสน์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะมะลาด

    แบบ

    น.

    “ผู้มีบัวเป็นที่นั่ง” คือ พระพรหม.

    (ป., ส. กมล ว่า บัว + อาสน ว่า ที่นั่ง).