กมุท

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กะมุด

  แบบ

  น.

  บัว เช่น ส่งดวงกมุทให้กัณหา (ม. คำหลวง มัทรี).

  (ป., ส. กุมุท ว่า บัวสายดอกขาว).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กมุท (RID) n.
  lotus