กรรฐา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กัน, กันถา

    น.

    คอ. (เทียบ ข. กรฺฐ ว่า คอ).

    (เลือนมาจาก กัณฐ์).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กรรฐา (RID) n.
    neck