กรรมการิณี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กำมะ-

    น.

    กรรมการซึ่งเป็นเพศหญิง.

    (ส. กรฺม + การิณี).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กรรมการิณี (RID) n.
    committeewoman