กรรมาร

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กำมาน

  แบบ

  น.

  ช่างทอง, ช่างเหล็ก, เช่น กรรมารบุตร.

  (ส. กรฺมาร; ป. กมฺมาร).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กรรมาร (RID) n.
  blacksmith
  goldsmith