กระจร

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กลอน; แผลงมาจาก ขจร

    น.

    ต้นสลิด เช่น กระทุ่มกระจรแล้ คชน้าวกาหลง (พงศ. เหนือ).

  • กลอน; แผลงมาจาก ขจร

    ก.

    ฟุ้งไป เช่น ให้กระจรกิจจาในนุสนธิ์ (พาลีสอนน้อง).