กระจาน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    แผ่นตะกั่วหรือโลหะแผ่นเล็ก ๆ บาง ๆ ที่ติดอยู่เหนือเบ็ดสำหรับล่อปลา.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระจาน (RID) n.
    metal fish lure