กระซุบกระซิบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    พูดกันเบา ๆ.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. กระซุบกระซิบ (RID) v.
    gossip