กระดาก

Русский перевод слова

Открыть 27

Значения слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  รู้สึกขวยเขิน, วางหน้าไม่สนิท, ตะขิดตะขวงใจไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเพราะเกรงจะได้รับความอับอาย.

 • กลอน

  ก.

  กระเดาะ, กระดก, เช่น สิ้นทั้งพันปากกระดากลิ้น, สิบปากกระดากลิ้นเคี้ยวฟัน (รามเกียรติ์ ร. ๑).

 • น.

  ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง เช่น กระดากกระโดนดำดง (ม. ฉันท์ มหาพน).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระดาก (RID) v.
  be shameful
  be embarrassed
  be timid
  be shy
  be abashed
 2. กระดาก (RID) v.
  bat lightly
 3. กระดาก adj.
  embarrassed
  disconcerted
  shy
  confused
  abashed
  ashamed
  discomfited