กระด้างกระเดื่อง

Русский перевод слова

Открыть 27

Значения слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  แข็ง เช่น หนึ่งโสดฝุ่นทรายตรึงตรา นอนแนบหินผา กระด้างกระเดื่องทั้งตัว (ดุษฎีสังเวย).

 • ว.

  ไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระด้างกระเดื่อง (RID) v.
  disobey
  be obstinate
 2. กระด้างกระเดื่อง adj.
  obstinate
  rebellious
  insubordinate