กระตั้วแทงเสือ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อการเล่นชนิดหนึ่งของชาวบ้าน ประกอบขบวนแห่ทั่วไป, บางทีเรียก บ้องตันแทงเสือ.