กระบอง

Русский перевод слова

Открыть 32

Значение слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ไม้ใช้เป็นอาวุธสำหรับใช้ตี มีรูปกลมบ้าง เหลี่ยมบ้าง, ใช้ว่า ตระบอง ก็มี.

  (ข. ฏํบง; ปักษ์ใต้ บอง).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. กระบอง (RID) n.
  staff
  baton
  stick
  rod
  club
  bludgeon
  truncheon
  billy
  billy club
  lathi
  nightstick
  cane
  cudgel
  pole
  bat